Show all 6 Result

 • ซีลยางรองหัวกรุ๊ป E61, Astoria ขนาด 72x56x8mm Group Gasket

  ฿400.00
  ใส่ได้กับเครื่อง ตระกูลหัวชง E61 เช่น Faema (P4, ...
 • ซีลยางรองหัวกรุ๊ป Nuova Simonelli O-Ring 73x58x7mm Group Gasket

  ฿300.00
  ใส่ได้กับเครื่อง Nuova Simonelli Appia II (1 ...
 • อะไหล่ Precision Shower Screen ยี่ห้อ E&B Labs (by IMS) – รุ่น E61 200RNT (E61)

  ฿900.00
  สำหรับเครื่องชงหัว E61 เช่น ECM, Expobar, Wega, Faema, ...
 • อะไหล่ Precision Shower Screen ยี่ห้อ E&B Labs (by IMS) – รุ่น MA 200RNT (La Mar, Synesso, Slayer)

  ฿900.00
  สำหรับเครื่องชง La Marzocco, Slayer, Synesso เคลือบด้วย Nanoquartz ...
 • อะไหล่ Precision Shower Screen ยี่ห้อ E&B Labs (by IMS) – รุ่น SR 200RNT (Simonelli, Rancilio)

  ฿900.00
  สำหรับเครื่องชงตระกูล Nuova Simonelli เช่น Victoria Arduino, Rancilio, ...
 • อะไหล่ shower dispersion screen El Rocio สำหรับเครื่องชงกาแฟ หัว E61

  ฿790.00
  อะไหล่ shower screen เพื่อกระจายน้ำจากหัวชงเครื่องชงกาแฟรุ่นหัว E61 ...

Show all 6 Result

Top