ถุงทรง Trapezoid (Top zipper และ one-way valve)

ขณะนี้มีแค่ไซส์ 250g และมีอยู่ 7 สีด้วยกัน:
1) White Matte, 2) Black Matte, 3) White Matte (with silver stripes), 4) Gold Matte (with silver stripes), 5) Dark Red, 6) Navy Blue, 7) Dark Brown

Show all 7 Result

Show all 7 Result

Top