ข้อมูลบัญชีบริษัท | Our Bank Account Details

Infographic ด้านล่างจะสรุปข้อมูลเบอร์บัญชีบริษัท (ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย) พร้อมตารางจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ — เมื่อคุณลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้าผ่านการโอนแล้ว  รบกวนช่วยแจ้งการโอนผ่านฟอร์มด้านล่างด้วยนะคะ — ขอบพระคุณมากค่ะ! 🙂

The infographic below will detail our bank account information (Bangkok Bank and Kasikorn Bank) as well as our shipping schedule.  After you’ve transferred the balance via bank transfer, please kindly notify payment to us via the form below. We thank you in advance for your kind cooperation! 🙂


กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ (*ต้องการ) | Please kindly notify us that you’ve transferred the amount for your order via bank transfer by filling in and submitting the following form. (*mandatory)

 

Verification