แสดง %d รายการ

เครื่องคั่วกาแฟ Stronghold “S7 Pro” Smart Roaster 800g (Color Choice)

Smart Roaster (850g) ที่ใช้ระบบไฟฟ้า และสามารถ save roast profile ได้กว่า 100,000 โปรไฟล์ที่เรียกกลับมาคั่วใหม่ได้ด้วยความแม่นยำ What is a smart coffee roaster? “A robust roasting machine enhanced by advanced roasting software that allows anyone to consistently produce accurate and precise roasts."
อ่านเพิ่ม