แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

ตะแกรง VST Precision Filter Basket 15 g. (Type choice)

฿1,350.00
ขนาด 15 g. (สำหรับทำ double shot) - สามารถเลือกแบบ Ridged (มีขอบ) หรือ Ridgeless (ไร้ขอบ)

ตะแกรง VST Precision Filter Basket 7g. (Ridged)

฿1,350.00
ขนาด 7 g. (Single Shot) - Ridged (มีขอบ)
อ่านเพิ่ม

ตะแกรง VST Precision Filter Basket 18 g. (Type Choice)

฿1,350.00
ขนาด 18 g. (สำหรับทำ double shot) - สามารถเลือกแบบ Ridged (มีขอบ) หรือ Ridgeless (ไร้ขอบ)

ตะแกรง VST Precision Filter Basket 20 g. (Type Choice)

฿1,350.00
ขนาด 20 g. (มาตรฐานใช้ในการแข่งขัน World Barista Championship) - สามารถเลือกแบบ Ridged (มีขอบ) หรือ Ridgeless (ไร้ขอบ)

ตะแกรง VST Precision Filter Basket 22 g. (Type Choice)

฿1,350.00
ขนาด 22 g. - สามารถเลือกแบบ Ridged (มีขอบ) หรือ Ridgeless (ไร้ขอบ)

ตะแกรง VST Precision Filter Basket 25 g. (Type Choice)

฿1,350.00
ขนาด 25 g. (ขนาด Triple shot) - สามารถเลือกแบบ Ridged (มีขอบ) หรือ Ridgeless (ไร้ขอบ)