📣 The Home Barista ขอแจ้ง Showroom บางใหญ่ และปิดรับออเดอร์จากเว็ปไซด์ชั่วคราว

 เปิดให้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซด์อีกในวันในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565  และเปิดบริการ Showroom บางใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 

0 days 00 hr 00 min 00 sc