Drink Size: 12oz

Ingredients:

Preparation:

  • เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในโถปั่น
  • ใส่น้ำแข็งตามลงไป
  • ปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเนื้อกันB
  • TIP: เพื่อให้ได้ลายสวยงาม  ให้ลองบีบ MONIN Caramel Sauce ลงไปตามขอมแก้วเสิร์ฟก่อนเทส่วนผสมที่ปั่นแล้วตามลงไปเพื่อให้มีลายเส้นจาก Caramel Sauce ตามแก้ว

Garnish/inclusions:

  • OPTIONAL: ตกแต่งด้วยวิปครีม  ตามด้วย Caramel Sauce