เครื่องบดเมล็ดกาแฟ (Grinders)

เครื่องบด (Grinders) เป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อมีผลกระทบต่อ crema, การไหล และรสชาติของกาแฟอย่างมาก

นอกจากเมล็ดกาแฟและเครื่องชงกาแฟคุณภาพแล้ว  เครื่องบดกาแฟเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันในการสกัดกาแฟที่อร่อย เครื่องบดที่มีความเร็วต่ำที่จะบดได้ด้วยความแม่นยำ และคงรสชาติของกาแฟให้มากที่สุด

23k2bdf 313hdo2

    Show all 15 Result

    Show all 15 Result