ซองดริปกาแฟ Hanging Coffee Drip Bag และซองบรรจุ External Bag


1) Coffee Drip Bag: 1 แพ๊คบรรจุ ดริปเปอร์กระดาษคร่อมแก้ว 25 ชิ้น (จำหน่ายแพ๊คละ 50 ใบ)
2) External Pouch: 1 แพ๊คบรรจุ 50 ซอง (มี 2 สี: White Matte, Kraft)

    Show all 4 Result

    Show all 4 Result