ถุงทรง Pocket Zipper (Side zipper + Valve)

ถุงทรง Pocket Zipper ขณะนี้มี 2 ไซส์:

1) 250g (White Matte, Black Matte, Kraft, Gold Matte, Light Blue Matte)

2) 500g (White Matte, Black Matte, Kraft)

Show all 2 Result

Show all 2 Result

Top