ถุงทรง Side Gusset (แบบมีวาลว์ และไม่มีซิป) ขณะนี้มี 2 ไซส์:

1) 250g – มี tin tie option (Metallic Silver, Shiny black, Kraft)

2) 500g – ไม่มี tin tie (Metallic Silver, Shiny Black, Kraft)

Show all 4 Result

Show all 4 Result

Top