ถุงทรง Stand Pouch (with top zipper & valve)

ถุงทรง Stand Pouch จะมีแบบเก่า และแบบใหม่ (New Stand Pouch) ซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่:
1) แบบเดิมจะมีความหนา 140 microns และแบบใหม่มีความหนา 150 microns
และ 2) ขอบบนของถุง New Stand Pouch จะมนๆกว่าของแบบเดิมที่แหลม

แบบเดิมมี 3 ไซส์, 2 สี: 125g, 250g, 500g (Kraft, Black Matte)
แบบ New Stand Pouch มี 2 ไซส์, 6 สี: 125g, 250g (Dark Red, Navy Blue, Black, White, Kraft, Dark Brown)

    Show all 2 Result

    Show all 2 Result