แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

เครื่องคั่วกาแฟ BeanBon Home Coffee Roaster (120g)

฿49,000.00
Smart Roaster (850g) ที่ใช้ระบบไฟฟ้า และสามารถ save roast profile ได้กว่า 100,000 โปรไฟล์ที่เรียกกลับมาคั่วใหม่ได้ด้วยความแม่นยำ What is a smart coffee roaster? “A robust roasting machine enhanced by advanced roasting software that allows anyone to consistently produce accurate and precise roasts."
หยิบใส่ตะกร้า

เครื่องคั่วกาแฟ Stronghold “S7 Pro” Smart Roaster 800g (Color Choice)

Smart Roaster (850g) ที่ใช้ระบบไฟฟ้า และสามารถ save roast profile ได้กว่า 100,000 โปรไฟล์ที่เรียกกลับมาคั่วใหม่ได้ด้วยความแม่นยำ What is a smart coffee roaster? “A robust roasting machine enhanced by advanced roasting software that allows anyone to consistently produce accurate and precise roasts."
อ่านเพิ่ม