Showing 19–20 of 20 results

อะไหล่ แผ่นเหล็ก+กระดาษกรอง Paper Filter with an Adapter สำหรับ Hario Syphon

฿490.00

แผ่นเหล็ก + กระดาษกรองไซฟอน 50 แผ่น ใช้ได้กับเครื่องชงกาแฟ Hario ไซฟอน ไซส์ 2, 3, 5cup

อ่านเพิ่ม

กระดาษกรอง Paper Filters สำหรับ Hario Syphon (100 แผ่น)

฿185.00
1 กล่องบรรจุกระดาษกรอง 100 แผ่น ใช้ได้กับเครื่องชงกาแฟ Hario ไซฟอน ไซส์ 2, 3, 5cup
หยิบใส่ตะกร้า