Drink Size: 12oz

Ingredients:

Preparation:

  • เท ไซรัป ทั้งหมดลงไปในแก้วเสิร์ฟ
  • ใส่น้ำแข็งตามลงไปในแก้วเสิร์ฟ
  • ใส่น้ำโซดาลงไปจนเต็มแก้ว

Garnish/inclusions:

  • อาจจะตกแต่งดริ๊งค์ด้วย ใบมิ้นท์ หรือเสี้ยวมะนาว